Privacyverklaring


BEM zal de gegevens van aanvragers van een energielabel zoveel en zo goed als mogelijk vertrouwelijk gebruiken en niet aan derden uit handen geven, tenzij BEM dat verplicht is. BEM zal alleen de voor BEM noodzakelijke gegevens gebruiken en/of opslaan.


BEM gebruikt de gegevens voor het opstellen van het energielabel, facturering en bijkomstige administratie na registratie van een energielabel, en eventueel voor communicatie met aanvrager tijdens het registratie en administratieproces. De gegevens van de aanvrager en de woning(kenmerken) worden door BEM verplicht gedeeld met de Rijksoverheid, voor zover dit benodigd is voor onder andere de registratie van energielabel in de landelijke database, conform de daarvoor geldende eisen, bijvoorbeeld uit het Besluit Energieprestatie Gebouwen, de Regeling Energieprestatie Gebouwen, de Beoordelingsrichtlijn 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen (BRL 9500-W) en de ISSO 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen.

Daarbij dient BEM de gegevens zover dit benodigd is te verstrekken aan de gecertificeerde koepelorganisatie waarvan BEM gebruik maakt voor de registratie van het energielabel en aan diens certificerende instelling. Daarnaast worden de gegevens van de aanvrager en de woning niet gedeeld met derden.


Alleen C. Bouwman gebruikt namens BEM de gegevens.


De gegevens zijn van de aanvrager van een energielabel voor woningen in Nederland, veelal desbetreffende woningeigenaar.


Alle gegevens die benodigd zijn voor het bepalen en registreren van het energielabel en administratie, waaronder, maar niet uitsluitend: naam, adres woning, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, factuurdatum, factuurnummer, betaaldatum, datums van afspraken/opname energielabel/registratie energielabel/herinneringen/aanmaningen/incasso, e-mails, foto’s, schetsen, tekeningen, technische informatie, bouwdocumenten, notities en allerhande woninggegevens/kenmerken. Dit conform de daarvoor geldende eisen, bijvoorbeeld uit het Besluit Energieprestatie Gebouwen, de Regeling Energieprestatie Gebouwen, de Beoordelingsrichtlijn 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen (BRL 9500-W) en de ISSO 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen.


Niet langer dan noodzakelijk/verplicht ivm administratie, vooralsnog 15 jaar conform de Beoordelingsrichtlijn 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen (BRL 9500-W).


Interne harddisk computer, externe harde schijf (back-up) en in e-mail (offline in e-mailsoftware en deels online op mailserver).


De computer wordt regelmatig voorzien van de laatste software updates voor o.a. besturingssyteem, software, firmware etc. Op de computer is altijd een antivirusprogramma en firewall actief en daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van extra aanvullende online bedreigingsscans.


Indien van toepassing zal een verplichte melding van een datalek gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.


Aanvragers kunnen de geregistreerde gegevens bij ons opvragen en zullen deze digitaal verstrekt krijgen. Indien dat mogelijk is, zal BEM op verzoek de gegevens verwijderen. Ook voor aanpassingen kan contact met BEM worden opgenomen.