Energielabel woning

Het energielabel voor woningen is een digitaal document dat inzicht geeft in de energieprestatie van een woning en verbetermogelijkheden toont voor verduurzaming, kostenbesparing en meer wooncomfort.

De energieprestatie wordt aangegeven met een label-letter gebaseerd op het verbruik van fossiele energie (kolen, olie en aardgas). Het beste energielabel is A++++ (zeer zuinig) Open een voorbeeld van een energielabel (pdf)en het slechtste is label G (zeer onzuinig). Met een energielabel kunnen woningeigenaren, kopers en huurders in een oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is.

Ook geeft het energielabel aan of een woning makkelijk van het gas af kan en of (en welke) energiebesparende maatregelen nodig zijn om over te stappen op een elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Het energielabel vermeldt hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe deze optimaal geïsoleerd kan worden voor de toekomst.

Energielabel is verplicht

Woningeigenaren zijn verplicht om bij oplevering (nieuwbouw), verkoop of verhuur van een woning een energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. 

Uitzondering hierop zijn:

  • Rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten
  • vrijstaande woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2
  • woningen die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen
  • woningen die onteigend zijn en vervolgens worden gesloopt
  • woningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt én met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (bijv. recreatiewoningen of tijdelijke verhuur).

Als er een geldig energielabel voor een woning is, dan bestaat daarnaast de verplichting om in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw het energielabel te vermelden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft namens de Rijksoverheid deze verplichtingen. De ILT controleert bijvoorbeeld of er een energielabel aanwezig is of wordt geadverteerd, en kan bij het ontbreken daarvan overgaan tot het opleggen van een boete. Deze boete bedraagt € 450,- voor particulieren en € 900,- voor bedrijven.