Algemene voorwaarden

  • Aanvrager verstrekt BEM toegang tot de volledige woonruimte en eventueel bijhorende ruimten die voor het opnemen en registreren van het energielabel benodigd zijn (bijvoorbeeld woonkamers, slaapkamers, sanitaire ruimtes, zolders, bergingen, garages, technische ruimtes (ook gemeenschappelijke), buitenruimtes, kruipruimtes etc.). Zonder deze toegang kan mogelijk géén energielabel of een minder nauwkeurig energielabel worden opgenomen.
  • De genoemde toegang wordt óók verstrekt aan de Koepelorganisatie waarvan BEM gebruik maakt voor de registratie van het energielabel én aan diens Certificerende Instelling. Zonder deze toegang kan mogelijk geen energielabel worden geregistreerd, en kan zelfs een energielabel uit de landelijke database worden verwijderd.
  • BEM registreert het energielabel zo snel mogelijk, maar is daarbij soms afhankelijk van informatie en reactie van de woningeigenaar en/of anderen. Bijvoorbeeld voor het opvragen van informatie bij fabrikanten of bij onduidelijkheden over de inspectiemethode bij het Kenniscentrum Energieprestatie Gebouwde Omgeving (stichting KEGO).
  • Voor het terug moeten komen in verband met het niet eerder toegankelijk zijn van een ruimte, worden extra kosten doorberekend aan de aanvrager.
  • BEM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden met uitsluiting van ‘grove schuld’ en ‘opzet’. Bij schade wordt alleen het bedrag tot ten hoogste het voor het energielabel gerekende tarief vergoed.
  • Het geregistreerde energielabel is openbaar te raadplegen in de landelijke database van de Rijksoverheid op www.ep-online.nl.
  • BEM verstrekt het energielabel digitaal als PDF-bestand aan de woningeigenaar.
  • Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.