Tot en met 15 april kunnen definitieve’ energielabels worden geregistreerd.

Lopende aanvragen van een definitief energielabel kunnen tot en met 15 april 2021 behandeld worden. Daarna ‘verdwijnt’ de overheids-website voor het energielabel. Daarmee gaan alle lopende aanvragen verloren.

Nieuwe energielabel per 1 januari 2021

BEM kan nog (geen) energielabels verstrekken op basis van de regelgeving die is ingegaan per 1 januari 2021, en waarbij de adviseur aan huis het energielabel dient te bepalen.

Voornaamste reden hiervoor is de onduidelijkheid over het bestaansrecht van het ‘energielabel aan huis’ in combinatie met de wens van de tweede kamer om per juli 2021 weer de aanvraag van een energielabel digitaal te laten plaatsvinden, eventueel met ondersteuning van een adviseur.

(Meest recente aangenomen motie in Tweede Kamer m.b.t. hervatting digitaal energielabel: Klik hier)