Aanvragen energielabel

Voor het inplannen van een energielabel-opname kunt u telefonisch of per e-mail opnemen. Afspraken worden tot uiterlijk 2 weken vooruit ingepland en de woningopnames vinden op werkdagen plaats tussen 9:00u en 12:00u. Op dit moment doet BEM alleen energielabel-opnames van woningen in de gemeente Lansingerland en Zoetermeer.

Belangrijke aandachtspunten:

  • BEM vraagt u zoveel mogelijk gegevens over de woning te verzamelen en beschikbaar te hebben voor tijdens het woningbezoek. Dit om een om een zo nauwkeurig mogelijk energielabel op te stellen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld gegevens over de isolatie (gevel/dak/vloer/leidingen), beglazing, zonnepanelen, installaties voor verwarming, warm tapwater en koeling. Denkt u daarbij o.a. aan facturen, foto’s, productinformatie van een fabrikant, bouwtekeningen, bouwvergunningen en woningplattegronden.
  • BEM heeft toegang nodig tot de volledige woonruimte en eventueel bijhorende ruimten die voor het opnemen en registreren van het energielabel benodigd zijn (bijvoorbeeld woonkamers, slaapkamers, sanitaire ruimtes, zolders, bergingen, garages, technische ruimtes, verwarmingsruimtes (ook gemeenschappelijke), buitenruimtes, kruipruimtes etc.). Zonder deze toegang kan mogelijk een minder nauwkeurig energielabel worden opgenomen of zelfs géén.
  • De volledige toegang tot de woning en andere ruimten is ook nodig voor de koepelorganisatie waarvan BEM gebruik maakt voor de registratie van het energielabel én diens Certificerende Instelling, voor eventuele controle van de werkzaamheden van BEM tijdens én na de woningopname. Zonder deze toegang kan mogelijk geen energielabel worden geregistreerd, en kan zelfs een energielabel uit de landelijke database worden verwijderd.
  • Als BEM terug moet komen in verband met het niet eerder toegankelijk zijn van een ruimte, worden extra kosten doorberekend aan de aanvrager.
  • BEM verstrekt het energielabel digitaal als PDF-bestand.
  • De algemene voorwaarden van BEM vindt u hier