Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
Wij zullen de gegevens van aanvragers van een energielabel vertrouwelijk gebruiken en niet aan derden uit handen geven, tenzij wij dat verplicht zijn. Wij zullen alleen de voor ons noodzakelijke gegevens gebruiken en/of opslaan in onze administratie.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de gegevens voor facturering en bijkomstige administratie na registratie van een energielabel, eventueel voor communicatie met aanvrager tijdens het registratie en administratieproces. De gegevens worden door de gebruiker niet gedeeld aan derden (de gegevens zijn overigens wel beschikbaar voor de Rijksoverheid via de Webtool Energielabel).

Gebruiker van de gegevens
Alleen C. Bouwman gebruikt de gegevens.

Wiens gegevens
De gegevens zijn van de aanvragers van een energielabel voor woningen in Nederland, veelal desbetreffende woningeigenaar.

Bewaarde/gebruikte gegevens
Onderstaande (slechts voor werkzaamheden noodzakelijke) gegevens worden in de administratie opgenomen.

Datum energielabelaanvraag, e-mailadres, naam, adres, factuuradres, factuurdatum, factuurnummer, betaaldatum, datums van herinneringen/aanmaningen/incasso.

De gegevens van de aanvragers van een energielabel voor een woning zijn afkomstig vanuit de landelijke Webtool Energielabel woningen van de Nederlandse Rijksoverheid/RVO, en komen in opdracht (online keuze) van aanvrager beschikbaar in een online door de rijksoverheid beveiligde werkomgeving voor C. Bouwman ter registratie van het energielabel. De werkomgeving is slechts toegankelijk door C.Bouwman d.m.v. E-Herkenning niveau 2. De persoonlijke gegevens en bestanden die “onnodig te bewaren” zijn, zullen wij na noodzakelijk gebruik direct verwijderen. Denk daarbij o.a. aan het wissen van de bestandsdownloads en browsercache.

Duur van de opslag
Niet langer dan noodzakelijk/verplicht ivm administratie, vooralsnog 7 jaar tbv belastingdienst

Opslaglocatie
Harddisk computer en in zakelijke e-mail (offline in e-mailsoftware en deels online op mailserver).

Toegankelijkheid van de gegevens
Betreffende gegevens staan op subpartitie harddisk in zakelijke submap en in zakelijke e-mail (offline in e-mailsoftware en deels online op mailserver).

Beveiliging van de opslag
De computer wordt regelmatig voorzien van de laatste software updates voor o.a besturingssyteem, software, firmware etc. Op de computer is altijd een (1 of meerdere) antivirusprogramma, firewall actief en daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van extra aanvullende online bedreigingsscans.

Meldplicht datalekken
Indien van toepassing zal een verplichte melding van een datalek gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig de betrokkenen.

Recht op inzage 
Aanvragers kunnen de geregistreerde gegevens bij ons opvragen en zullen deze digitaal verstrekt krijgen. Indien dat mogelijk is, zullen wij op verzoek de gegevens verwijderen. Ook voor aanpassingen kan contact met ons worden opgenomen.