Privacyverklaring (overige werkzaamheden)

Privacyverklaring (overige werkzaamheden)

Algemeen
Wij zullen de gegevens van onze opdrachtgevers en derden vertrouwelijk gebruiken en niet aan anderen uit handen geven, tenzij wij dat verplicht zijn of zijn overeengekomen met de opdrachtgever. Wij zullen alleen de voor ons noodzakelijke gegevens gebruiken en/of opslaan in onze administratie.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de gegevens alleen voor de werkzaamheden die zijn overeengekomen met de opdrachtgever en werkzaamheden zoals die daaruit voortvloeien.

Gebruiker van de gegevens
C. Bouwman gebruikt de gegevens.

Wiens gegevens
De gegevens zijn van de opdrachtgever en haar gebruikers.

Bewaarde/gebruikte gegevens

De gegevens die opdrachtgever verstrekt dan wel voor de opdrachtgever worden opgesteld (en aan ons ter beschikking worden gesteld), zullen voor 5 jaar bewaard worden.

Duur van de opslag
Niet langer dan noodzakelijk/verplicht ivm administratie, vooralsnog 7 jaar tbv belastingdienst

Opslaglocatie
Harddisk computer en in zakelijke e-mail (offline in e-mailsoftware en deels online op mailserver).

Toegankelijkheid van de gegevens
Betreffende gegevens staan op een beveiligde en encrypted (versleutelde) subpartitie van een computerharddisk en in zakelijke e-mail (offline in e-mailsoftware en deels online op mailserver).

Beveiliging van de opslag
De computer wordt regelmatig (automatisch) voorzien van de laatste software updates voor o.a besturingssyteem, software, firmware etc. Op de computer is altijd een (1 of meerdere) antivirusprogramma, firewall actief en daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van extra aanvullende online bedreigingsscans.

Meldplicht datalekken
Indien van toepassing zal een verplichte melding van een datalek gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig de betrokkenen.

Recht op inzage 
Opdrachtgevers en betreffende derden kunnen de geregistreerde gegevens bij ons opvragen en zullen deze digitaal verstrekt krijgen. Indien dat mogelijk is, zullen wij op verzoek de gegevens verwijderen. Ook voor aanpassingen kan contact met ons worden opgenomen.