Instructie bij het aanvragen van een energielabel voor woningen

Instructie bij het aanvragen van een energielabel voor woningen

 

  Bij de start: DigiD bij de hand?
Ja, log in. Ga verder naar “Woning selecteren”. Let op: Als de woning meerdere eigenaren heeft, moet de
  hoofdeigenaar via DigiD inloggen. De hoofdeigenaar is de eigenaar met het grootste aandeel. Bij gelijke
 

 

verdeling is de oudste persoon hoofdeigenaar.
Nee. Heeft u nog geen DigiD of bent u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Ga
  dan eerst naar www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en de zorg. Uw
 

 

DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u zelf kiest.
  Energielabelvoorwoningen.nl: woning selecteren
Selecteer de woning waarvoor u het label wilt aanvragen en volg de 5 stappen in de webapplicatie. Voor
 

 

meer informatie, ga naar pagina 2 “In 5 stappen het definitieve energielabel voor uw woning”.
Uw woning verschijnt niet in het scherm, u bent erfgenaam van een woning, u heeft te maken met een
  echtscheiding of u wilt het energielabel registeren van een nieuwbouwwoning. In deze gevallen dient u een
 

 

koppelingsverzoek aan te vragen. Ga naar pagina 5 “Aanvragen koppelingsverzoek”.
Uw woning verschijnt niet in het scherm. Controleer met uw postcode in de bagviewer.kadaster.nl of
  het adres bestaat in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en of de woning volgens de BAG
  een “woonfunctie” heeft.
  NB eventuele fouten kunt u via het terugmeldformulier doorgeven aan uw gemeente, die op basis van
  bewijsstukken correcties kan aanbrengen in de BAG.

Ꜣ Ja, het adres bestaat in BAG en de woning heeft een woonfunctie. U dient een koppelingsverzoek

  aan te vragen. Ga naar pagina 5 “Aanvragen koppelingsverzoek”.
   
  Ꜣ Nee. Het kan zijn dat uw woning een uitzondering is, bijvoorbeeld een officieel erkend
  monument. Controleer dit aan de hand van de uitzonderingslijst op www.rijksoverheid.nl.
  Als uw woning een uitzondering is, mag u een energielabel aanvragen. Dit is echter niet verplicht.
  Voor sommige woningtypen, zoals een woonboot, is het aanvragen van een energielabel via de
 

 

 

 

 

webapplicatie nog niet mogelijk.

 

In 5 stappen een definitief energielabel voor uw woning

Stap 1 Controleer de gegevens, zoals het bouwjaar en het woningtype

Het bouwjaar en het woningtype kloppen. Ga naar stap 2.

Het bouwjaar en/of het woningtype kloppen niet. U kunt deze gegevens wijzigen. U dient dan documenten als bewijs op te sturen, zoals digitale foto’s of scans. Ga naar stap 2.

Stap 2 Vul gegevens aan: woningkenmerken wijzigen

De woningkenmerken die u op het scherm ziet, komen niet overeen met de situatie in uw woning. U kunt per kenmerk een wijziging doorvoeren. U ziet direct welk effect de wijziging heeft op uw energielabel. De webapplicatie laat de volgende woningkenmerken zien ter controle (bij recentere bouwperioden hoeft u de isolatiekenmerken niet te controleren, die krijgt u ook niet te zien):

Glas in woonruimte Hoe herken ik het type glas?
Glas in slaapruimte Hoe herken ik het type glas?
Gevelisolatie Hoe herken ik gevelisolatie (t/m 1945)?
  Hoe herken ik gevelisolatie (1946 t/m 1974)?
  Hoe herken ik gevelisolatie (1975 t/m 1991)?
Dakisolatie Hoe herken ik dakisolatie (t/m 1964)?
  Hoe herken ik dakisolatie (1965 t/m 1991)?
Vloerisolatie Hoe herken ik vloerisolatie?
Soort verwarming Hoe herken ik het type verwarming?
Aparte voorziening voor warm water badkamer, naast CV-ketel (geen keukenboiler)
  Hoe herken ik een extra warmwatervoorziening?
Ventilatiesysteem Hoe herken ik mechanische ventilatie (t/m 1999)?
  Hoe herken ik balansventilatie (vanaf 2000)?
Zonnepanelen en/of zonneboiler Hoe herken ik zonneinstallaties?
Uitzonderlijke maatregelen, zoals drievoudig glas, meer dan 10 cm isolatie of een speciaal
  ventilatiesysteem.

Aan het einde van stap 2 ziet u een overzicht van de kenmerken die u wilt wijzigingen. De webapplicatie geeft aan welke kenmerken u moet bewijzen. Als u niets hoeft te bewijzen, kunt u door naar stap 4. Als u wel bewijs moet aanleveren, ga dan naar stap 3.

Stap 3 Lever bewijs: bewijslast toevoegen van de gewijzigde woningkenmerken

De webapplicatie geeft aan welke kenmerken u moet bewijzen. Hiervoor dient u bewijsdocumenten aan te leveren (te uploaden). Bij onduidelijke, onvoldoende of het ontbreken van bewijsdocumenten kan het energielabel niet geregistreerd worden.

 

Bewijsdocumenten bij gewijzigde woningkenmerken:

Een ver- of aankoopbrochure die door uw makelaar of projectontwikkelaar is opgesteld. Met de verkoopbrochure (nieuwe én bestaande woningen) kunt u alle woningkenmerken bewijzen. De verkoopbrochure moet aan de volgende eisen voldoen om als bewijs te kunnen dienen:

  • De verkoopbrochure is opgesteld door een makelaar die al dan niet is aangesloten bij een van de volgende brancheorganisaties: NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro.
  • Er is een overzichtspagina bijgevoegd waarop alle woningkenmerken (zoals in stap 2 genoemd) zijn opgenomen.

 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • In de rapporten of aankoop- en verkoopdocumenten moet het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning zijn vermeld.
  • Ook moet duidelijk zichtbaar zijn wie de aankoop- en verkoopdocumenten heeft opgesteld, bijvoorbeeld een makelaar, taxateur, een bouwkundig bureau, aannemer of projectontwikkelaar.
  • De kenmerken van de woning in deze bewijsstukken moeten helder zijn beschreven. o Er mag geen onduidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van bepaalde woningkenmerken. o Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn.
Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen.
De factuur van een verbouwing waarop duidelijk staat welke maatregelen zijn getroffen.
Foto’s van de betreffende woningkenmerken.

 

Ter ondersteuning biedt de webapplicatie instructiefilms over hoe u kenmerken kunt bewijzen:

Glas Hoe bewijs ik het type glas?

Gevelisolatie Hoe bewijs ik gevelisolatie (t/m 1945)?

Hoe bewijs ik gevelisolatie (1946 t/m 1974)?

Hoe bewijs ik gevelisolatie (1975 t/m 1991)?

Dakisolatie Hoe bewijs ik dakisolatie (t/m 1964)?

Hoe bewijs ik dakisolatie (1965 t/m 1991)?

Vloerisolatie Hoe bewijs ik vloerisolatie?

Soort verwarming Hoe bewijs ik het type verwarming?

Installatie voor het bereiden van warm water

Hoe bewijs ik een extra warmwatervoorziening?

Ventilatiesysteem Hoe bewijs ik ventilatie?

Zonnepanelen en/of zonneboiler Hoe bewijs ik zonneenergie?

 

Bewijsdocumenten bij gewijzigd bouwjaar:

Een bouwtekening waarop het bouwjaar is genoemd.
Een historische kaart waarop de woning te zien is.
Een bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen en waarin
  duidelijk staat welk bouwjaar uw woning heeft.
  (Het bouwjaar staat geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en is het
  oorspronkelijke bouwjaar van een woning. Het bouwjaar wijzigt niet als er bijvoorbeeld een
  aanbouw is gerealiseerd.)

 

Bewijsdocumenten bij gewijzigd woningtype:

Foto’s van zowel de voorgevel als de achtergevel van de woning. Op de foto moet de totale voor- en
  achtergevel van de woning staan, inclusief de aansluiting met eventuele naastgelegen woning(en).
Een bouwtekening uit het bouwkundig rapport waaruit duidelijk blijkt om welk type woning het gaat.
Een bouwtekening uit de verkoopbrochure waaruit duidelijk blijkt om welk type woning het gaat.

 

 

Per kenmerk mogen maximaal drie bestanden worden geüpload en elk bestand mag niet groter zijn dan 10 MB.

Ga naar stap 4 & 5

 

 

Stap 4 & 5 Selecteer een erkend deskundige en verstuur alle gegevens

Kies een door de Rijksoverheid erkend deskundige die bevoegd is om uw gegevens en bewijs te controleren en uw energielabel te registreren. Voor deze dienst betaalt u de erkend deskundige (online met iDEAL of met factuur) enkele tientallen euro’s. Verstuur vervolgens alle gegevens.

 

Het definitief energielabel in uw mailbox

De erkend deskundige controleert uw aanvraag. Zodra de erkend deskundige het bewijs heeft goedgekeurd, volgt de registratie van het energielabel in de officiële database www.eponline.nl. U ontvangt een digitaal document met daarin het energielabel en de kenmerken van uw woning. Dit document kunt u uitprinten en overhandigen bij de verkoop van uw woning. Hier vindt u een voorbeeld van een energielabel (in pdf). U kunt het afschrift van het label na registratie ook zelf downloaden in de webapplicatie. Het energielabel staat vanaf de datum van afgifte officieel geregistreerd en is maximaal 10 jaar geldig. U kunt uw energielabel terugvinden op www.zoekuwenergielabel.nl.

Als de erkend deskundige één of meerdere bewijsdocumenten afkeurt, dan wordt uw aanvraag afgekeurd. U ontvangt hiervan een notificatie in uw mailbox. U dient dan opnieuw in te loggen. In uw aanvraag ziet u waarom de erkend deskundige het bewijs heeft afgekeurd en kunt u op basis van de aanwijzingen van de erkend deskundige nieuw bewijs uploaden. De erkend deskundige zal het nieuwe bewijs controleren en af- of goedkeuren.

 

Einde proces aanvragen energielabel

 

Aanvragen koppelingsverzoek

 

Vraag een koppelingsverzoek aan wanneer de woning niet in de webapplicatie verschijnt, u erfgenaam bent van een woning, er sprake is van een echtscheiding of wanneer het een nieuwbouwwoning betreft. Met behulp van het koppelingsverzoek regelt u dat uw BSN wordt gekoppeld aan de betreffende woning.

 

Let op: u kunt geen erkend deskundige machtigen om een koppelingsverzoek via de webapplicatie te regelen. De woning wordt namelijk gekoppeld met de rechtmatige eigenaar van het pand of met de erfgenaam.

 

Voor een koppelingsverzoek heeft u één van onderstaande bewijzen van woningeigendom, erfenis of nieuwbouw nodig:

 

Voor niet-gevonden woningen of bij echtscheiding: een recente WOZ-beschikking, de volledige en ondertekende hypotheek- of

  leveringsakte of een kadastraal bericht eigendom (zie www.kadaster.nl).
Voor erven: een testament of verklaring van erfrecht.
Voor erfgenamen die de woning reeds verkocht hebben: de volledige en ondertekende leveringsakte
  waaruit blijkt dat u uw geërfde huis verkocht heeft.
Voor nieuwbouw: de omgevingsvergunning (bouwvergunning), de akte met koop-/aanneemovereenkomst
  of de koop-/aanneemovereenkomst zelf. Altijd in combinatie met een huisnummerbesluit van de gemeente.

Let op: niet-geaccepteerde bewijsstukken zijn: de koopovereenkomst, de akte van economisch eigendom, de conceptakte, rekeningafschriften en/of betalingsbewijzen, huurcontracten, de informatiefolder van een makelaar, veilingvoorwaarden, het taxatierapport, onleesbare documenten, een overlijdensakte, de akte levering lidmaatschapsrecht.

 

Als u een koppelingsverzoek indient, krijgt u daarvan een ontvangstbevestiging per e-mail. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) controleert of u gerechtigd bent om de betreffende woning op te voeren op basis van het door u aangeleverde bewijs. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een e-mail met een goedkeuring of afwijzing:

Bij goedkeuring is de koppeling gerealiseerd. U kunt nu voor de betreffende woning een definitief energielabel laten registreren in de webapplicatie. Log in met uw DigiD en doorloop de 5 stappen van de webapplicatie. Voor meer informatie, zie pagina 2 “In 5 stappen het definitieve energielabel voor uw woning”.
Bij afwijzing ontvangt u per e-mail het bericht dat het verzoek is afgewezen en de reden hiervan. De woningeigenaar kan eventueel een nieuw verzoek tot koppelen indienen, bijvoorbeeld met ander bewijsmateriaal.

 

Aanvragen en koppelen niet mogelijk?

Is het koppelen van uw woning niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het adres niet wordt gevonden of omdat het een bijzondere situatie betreft (bijvoorbeeld een object met dubbele functie)? Of heeft u een vraag die niet wordt beantwoord in de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel, te bereiken via 08000808 (van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur) of per email: helpdesk@energielabel.nl.

 

 

Deze instructie is tot stand gekomen in opdracht van de Rijksoverheid.

 

© Rijksoverheid | maart 2017

 

Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.