Energielabel woning aanvragen

Voorlopig energielabel

Begin 2015 hebben alle woningeigenaren die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op algemene kenmerkwaarden die bij het Kadaster beschikbaar zijn over de woning (woningtype, bouwjaar en oppervlakten behorend bij het woningtype en bouwjaar). Daarnaast is de ‘meest voorkomende situatie’ ten aanzien van de energetische woningkenmerkwaarden per bouwjaarperiode en woningtype is gebaseerd op WoON2006 vastgelegd door RVO.nl. Het voorlopige energielabel is dus niet gebaseerd op de werkelijke woningkenmerkwaarden van de betreffende woning, maar bevat een ‘best guess’ voor de woningkenmerkwaarden.

NB: het voorlopig energielabel heeft géén status. De brief met voorlopig energielabel kan gezien worden als een uitnodiging voor de woningeigenaar om naar de webapplicatie te komen om het voorlopige energielabel eventueel aan te passen en een definitief energielabel aan te vragen.

Een energielabel opzoeken

Om een energielabel van een woning te raadplegen kunt u hier het formulier invullen. u krijgt dan direct het label te zien.

Definitief energielabel verplicht bij verkoop/verhuur

Sinds begin 2015 kan de woningeigenaar het automatisch verkregen ‘voorlopig energielabel’ via de webapplicatie (energielabelvoorwoningen.nl) omzetten in een ‘definitief energielabel’. Met een definitief label voldoet de eigenaar aan de wettelijke plicht om op een transactiemoment (bij verkoop of verhuur van de woning) een energielabel te kunnen overhandigen.

Als er op het moment van verkoop of verhuur geen label aanwezig is, loopt de woningeigenaar kans op een boete die kan oplopen tot € 410,-.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier namens de rijksoverheid actief toezicht op, o.a. door wijzigingen van woningeigendommen in het kadaster te koppelen aan de energielabeldata. Waarschuwingsbrieven en boetes zijn door ILT al meerdere malen verstuurd.

Definitief energielabel voor nieuwbouw

Ook voor nieuwbouwwoningen is het definitieve energielabel verplicht. De procedure loopt echter net iets anders dan bij de aanvraag voor bestaande bouw. Lees hier meer.

Hoe werkt het aanvragen van het energielabel?

De woningeigenaar kan online op energielabelvoorwoningen.nl het voorlopige energielabel inzien en in een tiental stappen eventueel het energielabel aanpassen aan de werkelijke huidige situatie van de woning. Daarbij gaat het onder andere om woningtype, isolatie, verwarmingssyteem, beglazing/type glas e.a. In veel gevallen moeten door de woningeigenaar digitale bewijsstukken worden toegevoegd aan de aanvraag. De toelichtingen die horen bij het herkennen van woningkenmerken en het maken van bewijsstukken vindt u hier.

Vervolgens kiest de woningeigenaar een erkend energielabeldeskundige om de aanvraag te beoordelen.  Als de bewijsstukken voldoen aan de door de overheid gestelde eisen geeft de erkende deskundige dit aan in de webapplicatie en wordt een definitief energielabel door RVO.nl geregistreerd. De woningeigenaar ontvangt van RVO.nl een digitaal energielabel per e-mail. En het vastgestelde energielabel is altijd weer te raadplegen op www.zoekuwenergielabel.nl en op www.ep-online.nl. Het enige rechtsgeldige energielabel vindt u overigens op EP-online, zelfs de pdf die u per e-mail ontvangt van RVO.nl is níet juridisch bindend/rechtsgeldig.

BEM is sinds eind 2014 erkend deskundige en kan voor u het definitieve energielabel vaststellen.

Energielabel woning aanvragen zonder digid

Ook zonder DigiD kunt u een energielabel voor een woning aanvragen. Dit kan echter alleen door een formulier aan te vragen bij de landelijke Helpdesk Energielabel via 0800-0808, van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur of per e-mail helpdesk@energielabel.nl.

Hulp bij energielabel aanvragen

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van het energielabel? Dan kunt u ook bij BEM terecht voor hulp aan huis, hulp op afstand en hulp door DigiD-machtiging.

Energielabel woning wijzigen

Als u een geregistreerd energielabel wilt wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een fout heeft gemaakt of een onjuiste keuze, dan kan dat via dezelfde webtool. U doorloopt dan dezelfde stappen als hierboven beschreven. Belangrijk om te weten is dat het wijzigen niet op dezelfde dag kan plaats vinden als de eerdere registratie.

Energielabelklasse

De energetische prestatie van een woning  wordt aangeduid in de vorm van een letter G (laagste prestatie, slecht label, lage klasse) tot en met A (hoogste prestatie, goed label, hoge klasse). Een woning met een goed label is dus relatief energiezuinig.

Bent u geïnteresseerd in een energielabel van een woning of bent u uw energielabel kwijt:  het energielabel van een woning opzoeken kan altijd in de landelijke database op www.ep-online.nl. Het energielabel downloaden kan een woningeigenaar op www.energielabelvoorwoningen.nl.