Energielabel: Hoe herken ik het type verwarming

Hoe verwarmt u uw huis?

Opzoeken in documenten

Een eenvoudige manier om erachter te komen hoe uw woning wordt verwarmd, is daarover informatie op te zoeken in:

  • Documenten over uw huis, zoals een aan- of verkoopbrochure.
  • Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen.
  • De factuur waarin duidelijk staat welke verwarmingsinstallatie bij u in de woning is geplaatst.

Herkennen van uw verwarmingsinstallatie

Weet u niet op welke manier uw huis wordt verwarmd? Er zijn diverse mogelijkheden. Ga op ontdekking in uw woning en kijk welke installatie aanwezig is.

CV-ketel (installatiejaar voor of na 1998)

Een mogelijke verwarming is een CV-ketel. We onderscheiden op basis van energiezuinigheid twee groepen CV-ketels: CV-ketels van voor 1998 en CV-ketels geïnstalleerd in of na 1998. Ketels van voor 1998 worden vooral als energie onzuinige verwarmingsketels (CR of VR) beschouwd. Ketels van na 1998 worden als energiezuinig (HR-ketels) beschouwd.

Verwarmingsketel

Hoe kunt u herkennen in welk jaar uw ketel is geïnstalleerd? Het installatiejaar vindt u vaak op een typeplaatje dat op of onder de ketel is bevestigd.

Een typeplaatje met daarop het installatiejaar van de verwarmingsketel

Als u kunt bewijzen dat u een HR-ketel heeft van voor 1998, dan mag u dit als ‘cv-ketel met installatiejaar in of na 1998’ opgeven.

Gaskachel

Een gaskachel staat los in een of meerdere vertrekken in de woning en verwarmt deze kamer(s) afzonderlijk.

Gaskachel

Indien de gaskachel aanwezig is als sfeerverwarming, en er ook een ander type verwarmingstoestel aanwezig is, bijvoorbeeld een CV-ketel, dan geldt niet de gaskachel maar de CV-ketel als verwarmingstoestel.

Warmtepomp

Warmtepompen maken gebruik van warmte uit de lucht of bodem(water).

Stadsverwarming

Als u zelf geen toestel in huis heeft, dan maakt u gebruik van een collectieve verwarming zoals stads- of blokverwarming. Bij stadsverwarming is een (grote) wijk aangesloten op restwarmte van een elektriciteitscentrale of andere vormen. Bij blokverwarming is er sprake van een gemeenschappelijke CV-ketel.

Overige mogelijkheden

Andere mogelijkheden voor verwarmingsinstallaties zijn een moederhaard, elektrische verwarming, HRe-ketel of een biomassa CV-ketel. Of, in geval van appartementen, een gemeenschappelijke warmtekrachtkoppeling (WKK) of gemeenschappelijke biomassa CV-ketel. Deze opties kunt u als volgt in de tool aangeven:

Toestel Invoeren als
Individuele micro-WKK (HRe-ketel) ’Individuele CV-ketel, installatie in of na 1998’
Collectieve WKK ’Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Moederhaard ’CV-ketel, installatiejaar voor 1998’
Individuele biomassa CV-ketel (houtpellet, bio-ethanol, houtvergassers etc.) ’Individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Collectieve biomassa CV-ketel (houtpellet, bio-ethanol, houtvergassers etc.) ’Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Luchtverwarming, met ketel van voor 1998 ’CV-ketel, installatiejaar voor 1998’
Luchtverwarming, met ketel in of na 1998 ’CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Elektrische verwarming (ook Infrarood) ’Gaskachels’
Alle typen individuele warmtepompen en WKO installaties (warmte koude opslag) ’Warmtepomp’
Alle typen collectieve warmtepompen en collectieve WKO-installaties (warmte koude opslag) ’Warmtepomp’
Geothermie (aardwarmte) ’Warmtepomp’