Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deel 1, voorwaarden rechtstreeks afkomstig van www.energielabelvoorwoningen.nl
 1. De woningeigenaar heeft op basis van DigiD toegang tot de webapplicatie energielabel voor woningen.
 2. De door de woningeigenaar geleverde bewijslast ten behoeve van het energielabel blijft enkel en alleen in de database van de webapplicatie energielabel voor woningen beschikbaar. De informatie wordt door geen enkele partij hergebruikt.
 3. De woningeigenaar kiest zelf een erkend deskundige uit de lijst waarmee hij/zij een contractuele relatie aangaat voor het opnemen en uiteindelijk registreren van het energielabel. In de relatie met de erkend deskundige kan afhankelijk van de erkend deskundige gekozen worden voor een betalingswijze per factuur of via Ideal.
 4. RVO.nl staat buiten de contractuele relatie tussen de woningeigenaar en de erkend deskundige.
 5. RVO.nl heeft met de erkend deskundige een contractuele relatie voor de toegang tot de internetapplicatie. Op het moment dat de erkend deskundige de overeenkomst niet naleeft dan kan er door deze erkend deskundige geen energielabel meer worden afgemeld. RVO.nl zal in dat geval de woningeigenaar op de hoogte stellen. De woningeigenaar moet dan een andere erkend deskundige kiezen. RVO.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit, dit is een kwestie tussen de woningeigenaar en de erkend deskundige.
 6. Als de erkend deskundige akkoord geeft op alle woningkenmerken van de woningeigenaar wordt er automatisch een energielabel geregistreerd.
 7. Het geregistreerde energielabel is openbaar.
Deel 2, aanvullende voorwaarden van BEM
 1. RVO.nl is namens de Rijksoverheid eigenaar/beheerder van de webtool Energielabel, en verantwoordelijk voor onder andere de bereikbaarheid, snelheid, inhoud, rekenmethodiek etc. van de webtool, en de registratie en verstrekking van het energielabel en bijhorende label-letter.
 2. BEM’s taken bestaan slechts en alleen uit het beoordelen en certificeren van de energielabel-aanvraag en de aangeleverde documenten conform de richtlijnen van RVO.nl en eventuele communicatie hierover met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren (uploaden) van documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de energielabel-aanvraag via de webtool. BEM kan geen bestanden uploaden namens de opdrachtgever.
 4. Als de aanvraag en documenten door BEM zijn gecertificeerd (in casu beoordeeld op aannemelijkheid), dan registreert RVO.nl vervolgens automatisch het energielabel in de landelijke datebase op www.ep-online.nl, Ook verstuurt RVO.nl het energielabel automatisch digitaal als pdf-bestand aan de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever kan via de webtool Energielabel zelf het digitale energielabel downloaden. BEM verstuurt geen energielabel aan de opdrachtgever, mede omdat het enige rechtsgeldige energielabel alleen bestaat uit de schermweergave van het betreffende energielabel op www.ep-online.nl.
 6. Eventuele communicatie tussen BEM en de opdrachtgever over de aanvraag, verloopt in eerste instantie via de webtool Energielabel. Dit vanwege onze verplichting vanuit RVO.nl om deze communicatie online in de webtool vast te leggen
 7. Uw energielabel-aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
 8. De online vermeldde reactietijd is slechts een gemiddelde reactiesnelheid van BEM op alle aanvragen in het verleden. Een energielabel-aanvraag kan zeker langere tijd in beslag nemen. Zo is de looptijd bijvoorbeeld mede afhankelijk van de reactie van opdrachtgever op een verzoek van BEM om aanvullende documenten.
 9. Het tarief voor de registratie van het energielabel staat vermeld in de e-mail die u van RVO.nl ontvangt waarin staat dat de energielabel-aanvraag is verzonden.
 10. De opdrachtgever verstrekt de opdracht na in webtool de aanvraag te hebben geaccordeerd, waardoor deze aan BEM wordt toegezonden. Er is in dit geval geen bedenktijd aangezien de opdracht vrijwel direct door BEM in behandeling kan worden genomen.
 11. De opdrachtgever kan een lopende aanvraag annuleren door de aanvraag terug te trekken of BEM te verzoeken dit te doen. Aan het annuleren zijn kosten verbonden, welke staan vermeld in de e-mail die u van RVO.nl ontvangt waarin staat dat de energielabel-aanvraag is verzonden.
 12. Het kan voorkomen dat tijdens een lopende energielabel-aanvraag van de opdrachtgever, een energielabel geregistreerd is/wordt voor dezelfde woning als van de opdrachtgever. In dit geval is de opdrachtgever alsnog het volledige tarief (zie punt 9) verschuldigd aan BEM.
 13. BEM kan ook zelf op elk moment besluiten een energielabel-aanvraag te annuleren, zonder opgave van reden. In dit geval is de opdrachtgever geen betaling verschuldigd aan BEM.
 14. BEM kan uiterlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct voortvloeit uit onze werkzaamheden tot een bedrag van ten hoogste vergelijkbaar met de kosten van het geleverde energielabel aan de opdrachtgever.